Vývoj

Disponujeme dlhoročnou praxou v oblasti vývoja mobilných strojov (poľnohospodárske traktory, lesné kolesové stroje), pre mobilné stroje (prevodovky, nápravy, navijaky) ako aj prevodových agregátov na pohon stacionárnych technologických liniek.

Okrem jednotlivých krokov v rámci projekčného spracovania zadania pokrývame pre zákazníkov komplexne celý cyklus od spracovania projektu a konštrukčnej dokumentácie, cez výrobu, odskúšanie a schválenie prototypov, až po spracovanie katalógov náhradných dielov, návodov na obsluhu, a následné zabezpečenie výroby vo vlastných kapacitách, prípadne u zmluvných partnerov.

Poskytované služby:

  • vývojové práce v plnom rozsahu
  • spracovanie projektu s využitím programu Pro/Engineer
  • pevnostné výpočty konštrukčných uzlov pomocou programu Pro/Mechanika
  • spracovanie konštrukčnej dokumentácie programom Pro/Engineer
  • zabezpečenie odskúšania prototypov až po ich schválenie
  • spracovanie pomocnej dokumentácie – katalóg ND, technické podmienky, návod na obsluhu
  • zabezpečenie výroby vo vlastných kapacitách, prípadne u zmluvných partnerov

Špecializované služby:

  • výpočty, spracovanie výkresovej dokumentácie, zabezpečenie výroby čelných ozubení podľa STN a DIN
  • výpočty a zabezpečenie výroby kužeľových kolies
  • návrh a dodanie chladiacich systémov pre mobilné stroje