Axiálne piestové hydromotory série 20

  • Konštruované na princípe nakláňacej dosky s pevne nastaveným objemom
  • Vhodné pre hydrostatické transmisie s uzavretým okruhom
  • Výstupné otáčky sú proporcionálne vstupnému prietoku
  • Výstupný moment je proporcionálny rozdielu tlakov v okruhu
  • Smer otáčok motora závisí od smeru vstupného prietoku oleja
Axiálne regulačné piestové čerpadlá – GR/SPV 20-27
veľkosť [MK/SMF] 033/20 052/21 070/22 089/23 119/24 166/25 227/26 334/27
objem [cm3.ot-1] 33,3 51,6 69,8 89 118,7 165,8 227,3 333,7
max. tlak [MPa] 35 35 35 35 35 35 35 35
max. otáčky [ot.min-1] 3 590 3 100 2810 2590 2350 2100 1890 1670
moment pri 35 MPa [Nm] 176 273 369 471 628 878 1203 1767
hmotnosť [kg] 30 35 40 47 70 124 152 197