Axiálne regulačné piestové čerpadlá série 20

  • Základný stavebný prvok hydrostatických transmisií vhodných pre pohony úžitkových vozidiel a zariadení
  • Vhodné pre hydrostatické transmisie s uzavretým okruhom
  • Konštruované na princípe nakláňacej dosky pre reguláciu objemového prietoku
  • Prietok oleja je proporcionálny k hnacím otáčkam a objemu, ktorý je regulovaný nakláňaním dosky od nuly až po maximum
  • Zmena smeru prietoku preklopením dosky do opačného smeru od nulovej polohy
Axiálne regulačné piestové čerpadlá – GR/SPV 20-27
veľkosť [GR/SPV] 033/20 052/21 070/22 089/23 119/24 166/25 227/26 334/27
objem [cm3.ot-1] 33,3 51,6 69,8 89 118,7 165,8 227,3 33,7
max. tlak [MPa] 35 35 35 35 35 35 35 35
max. otáčky [ot.min-1] 3 590 3 100 2810 2590 2350 2100 1890 1670
výkon Pe [kW] 69,7 93,3 114,4 134,4 162,7 203,1 237,2 325,1
hmotnosť [kg] 45 55 78 78 124 164 212 270