Martimex

(Ul. ČERVENEJ ARMÁDY č. 1)

Martimex

(Ul. A. KMEŤA č. 28)

ROĽNÍCKA ŠKOLA

(Ul. E.B. LUKÁČA č. 2)

PEŠIA ZÓNA

(Ul. M. R. ŠTEFÁNIKA)

AREÁL VRÚTKY

(DIELENSKÁ KRUŽNÁ II 10)

Zber starých elektrozariadení, použitých batérií a akumulátorov.